Yritys 01

Kustannustehokasta ja varmaa maalauslaatua

Pintakäsittely on yksi tärkeimmistä vaiheista teollisuustuotteiden valmistuksessa. Pintakäsittely suojaa metallituotteita korroosiolta ja parantaa pinnan ulkonäköä riittävän ajan tuotteen käyttöympäristössä. Puunjalostustuotteita pintakäsittely suojaa esimerkiksi lahoamiselta.

Tuotteiden maalausjärjestelmiin saattaa kuulua vain yksi maali, jota maalataan yhteen tai useampaan kertaan. Järjestelmään voi kuulua myös useita maaleja, joilla on toisiaan täydentäviä tehtäviä. Tuotteen laadukkuus saavutetaan huolehtimalla, että maalausjärjestelmä huomioidaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvaksi. Tuotantovaiheessa tulee valvoa, että käytettävä maalausprosessi täyttää maalausjärjestelmän vaatimukset kaikilta osin.

Sasmetor tarjoaa yksittäisiä laitteita tai linjaratkaisuja maalaukseen ja muihin pintakäsittelymenetelmiin. Tuotteiden tasalaatuisuus ja toimitusvarmuus ovat teollisuusyritykselle erittäin tärkeitä kilpailukeinoja. Sasmetor ®-maalauslinjat suunnitellaan niin, että tuotteiden laatuvaatimukset täyttyvät kustannustehokkaasti ja varmasti.

Pintakäsittelylinjat ja pintakäsittelylaiteet

Pintakäsittelylinja- ja pintakäsittelylaite-markkinoilla Sasmetor on ainoa aidosti suomalainen toimittaja. Me sasmetorilaiset haluamme olla mukana kehittämässä tuotteitanne sellaisiksi, joista asiakkaanne saavat laadukkaan mielikuvan heti ensisilmäyksellä. Vahva ja varma Sasmetor®-osaaminen perustuu yli 40 vuoden kokemukseen järjestelmätoimittajana ja valmistajana.

Pintakäsittelyratkaisut korroosiosuojaukseen Maalausjärjestelmät metalliteollisuuden tarpeisiin Maalausjärjestelmät puunjalostusteollisuuden tarpeisiin Yksittäiset laitteet ja linjaratkaisut vaativiin maalaustarpeisiin
Räätälöityjä pintakäsittelylinjoja ja maalauslaitteita
jauhemaalaus-, märkämaalaus- ja esikäsittelylinjat sekä jatkuvatoimiseen että jaksottaiseen käyttöön

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt
teollisuusmaalaamot ja pintakäsittelylaitteet

Sasmetor Oy on erikoistunut monipuolisten maalauslinjojen ja –laitteiden suunnitteluun ja valmistukseen metalli- sekä puunjalostusteollisuuden tarpeisiin.

Suunnittelemme ja valmistamme jauhemaalaus-, märkämaalaus- ja esikäsittelylinjastoja sekä jatkuvatoimiseen että jaksottaiseen käyttöön. Toimitamme myös maalauskaappeja ja maalauskammioita sekä lämpökäsittely- ja teollisuusuuneja, jotka suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisina.

Lisäksi toimitamme pintakäsittelyn oheistuotteita kuten liukukiskojärjestelmiä, henkilönostimia, palonilmaisin- ja mittalaitteita. Kaikki järjestelmämme, laitteemme sekä erikoisratkaisumme suunnitellaan asiakkaan tilojen ja yksilöllisten tuotantotarpeiden mukaan.

Suomen virallinen Gema-jauhemaalauslaitteiden maahantuoja

Korkealuokkaiset elektrostaattiset
Gema-jauhemaalauslaitteet

Sasmetorilla on luotettavat yhteistyökumppanit. Olemme Suomen virallinen maahantuoja Gema-jauhemaalauslaitteille. Gema Switzerland GmbH on yksi maailman johtavista elektrostaattisten jauhemaalauslaitteiden valmistajista.

Gema-toimitusvalikoimaan kuuluu varmatoimiset, käsikäyttöiset jauhemaalauslaitteet ja imuseinät. Geman pikavärinvaihtojärjestelmät mahdollistavat nopean ja tehokkaan värinvaihdon. Gema-automaattijärjestelmissä yhdistyvät erinomainen hyötysuhde ja tehokkuus sekä erittäin korkeatasoinen maalausjälki.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt maalauslinjaratkaisut
Sasmetorin pintakäsittelyratkaisut – oma suunnittelu, oma valmistus, yksi toimittaja
Laadukkaat pintakäsittelyteknologian tuotteet ja palvelut yli 35 vuoden kokemuksella

Valmistus vahvasti omissa käsissä

Tinkimättömän laadun takeena on oma suunnittelu ja valmistus omissa tiloissa, tarkka laadunvalvonta sekä kotimaiset raaka-aineet. Suomalainen osaaminen korostuu myös ohjausjärjestelmien suunnittelussa, joka näkyy asiakkaalle helppona käytettävyytenä. Yhteistyökumppanimme ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja, kuten jauhemaalauslaitteita valmistava Gema Switzerland GmbH ja kuljettimia valmistava CALDAN Conveyor A/S, johon pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Al-Con Conveyor A/S on yhdistynyt.

Alan johtavaa osaamista

Sasmetor on keskikokoinen ja vakavarainen perheyritys. Panostamme asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Pitkäaikaiset asiakkuudet ja lukemattomat toimitukset ovat osoitus tyytyväisyydestä osaamiseemme ja siitä, että olemme joustava, asiakasta lähellä toimiva ja yrittäjähenkinen yhteistyökumppani.

Pitkäaikainen kokemus, innovatiivinen toimintatapa ja alan johtava osaaminen ohjaavat toimintaamme olemaan myös tulevaisuudessa asiakkaidemme luottamuksen arvoinen.

Pintakäsittelyratkaisujen valmistus Pintakäsittelyratkaisujen valmistus
Laadukasta ja ympäristöystävällistä pintakäsittelyteknologiaa

Sasmetor huomioi ympäristöasiat

Viranomaiset asettavat pintakäsittelylle ja käytettäville materiaaleille monia vaatimuksia liittyen työhyvinvointiin ja ympäristöasioihin. Seuraamme jatkuvasti pintakäsittelyaineille ja -menetelmille asetettuja vaatimuksia sekä muuttuvia standardeja ja direktiivejä huomioidaksemme ne linjojen ja laitteiden suunnittelussa.

Sasmetor®-pintakäsittelylaitteet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Laitteidemme ansiosta pienenevät myös vesi-, jätehuolto-ja jäteveden käsittelykustannukset, näin huolehdimme omalta osaltamme myös ympäristöstä. Sasmetor®-laitteilla on pitkä elinkaari ja niiden avulla päästään edullisiin vuosittaisiin käyttökustannuksiin.

Korkealuokkaisen laadun takana on asiantunteva ja vastuullinen henkilöstömme. Pidämme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista ja koulutamme heitä uusien normien, vaatimusten ja säännösten vaatimalla tavalla.

Energiatehokkaat ja pitkäikäiset Sasmetor®-pintakäsittelylaitteet
Sasmetorin pintakäsittelyratkaisut tarjoavat laadullisia ja tuotannollisia etuja

Sasmetor tarjoaa laadullisia ja tuotannollisia etuja

Suunnittelemme ja valmistamme pintakäsittelyratkaisuja, joissa korostuvat yrityksenne tuotannon tehokkuus, häiriötön toiminta, ajansäästö ja kokonaislaatu. Olemalla mukana yrityksenne tuotekehityksessä tai tuotannon suunnittelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pystymme tuomaan tuotteidenne laatuun tai peräti muotoiluun uusia näkökulmia.

Koemaalaustemme ansiosta asiakkaamme saavat huomattavia etuja omaan tuotantoonsa. Koemaalausvaiheessa pystymme eliminoimaan mahdollisia valmistuksessa ilmeneviä ongelmia, maaleja voidaan vaihtaa toimivimmiksi tai kokonaisprosessia pystytään jalostamaan.

Sasmetor®-ratkaisut tähtäävät siihen, että laitteet ovat helposti huollettavia eikä aikaa vieviä ja kuluja aiheuttavia tuotantoseisokkeja pääse syntymään.