yritys   |   referenssit   |   yhteystiedot

Maalauksen luotettavat
esikäsittely- ja pesukoneet.

Jätevesien käsittely

  • Linjan jätevedet johdetaan pumppausaltaaseen ja edelleen keruualtaaseen
  • Saostusaltaassa jäteveteen lisätään saostuskemikaali, joka erottelee veden sakkaan ja kirkasteeseen
  • Yksikkö sisältää keskitetyn sähkökeskuksen ja tarvittavat pinnanvalvonnan laitteet ja automaation