yritys   |   referenssit   |   yhteystiedot

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sasmetor Oy
Y-tunnus: 0620743-2
Osoite: PL 20, 18101 Heinola
Sähköposti: smetor@sasmetor.fi

2. Rekisterin tietojen käyttötarkoitus sekä keräämisen ja käsittelyn peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilausten toimittamiseen, mahdollisesti erilaisten kuljetusliikkeiden välityksellä. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään oikeutettuun etuun sekä sopimukseen perustuen.

3. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite sekä henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

4. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai muu tarkoituksenmukainen aika.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi, asiakastieto.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Niiden käytöstä löytyy kotisivuiltamme erillinen selvitys.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista tiedotetaan asianosaisille, jos heihin kohdistuu vakava uhka.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietoja, oikaista niitä sekä pyytää tietojen poistamista, mikäli
tietojen säilyttäminen ei perustu lakiin tai oikeutettuun etuun. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.